Military CUP

Military Cup prověří střelecké, taktické, fyzické a především psychické schopnosti závodníků

 

V srpnu Hard Task zaštítí další ročník takticko-střeleckého závodu s názvem B-rdy Military Cup. Účast v tomto ojedinělém závodě nabízíme veřejně a každý může pokusit se přihlásit. Závod nabídne 24 hodinový program se zaměřením na plnění komplexní operace pod taktickým námětem.

Military Cup zahrnuje střelecké situace (puška + pistole) i nestřelecké úkoly, které účastníky prověří v oblastech týmové spolupráce, terénní orientace, poskytovaní neodkladné pomoci v bojovém prostředí (CLS), zelené taktiky, chování v zajetí apod.

„Čtvrtek 1. 8. 2019

Policie ČR přijala ohlášení pohřešování předního vědce RNDr. Miloše Holého, který byl zaměstnán v lovosické Lovochemii jako specialista na patogeny a neurotoxiny. Zároveň je od čtvrtečního rána pohřešována manželka vědce, Ing. Radka Holá, také zaměstnankyně chemičky. Poslední potvrzený kontakt s rodinou bylo čtvrteční ráno, kdy oba odjeli do práce.

Dle firemních bezpečnostních postupů byly po oznámení zmizení změněny přístupové kódy k laboratořím, nicméně při následné kontrole se ukázalo, že v předmětné době byl zaznamenán přístup do Holého laboratoře pomocí přístupové karty a kódu.“

Vybráno bude 20 týmů

Účast v závodě letos probíhá v dvojčlenných týmech (buddy tým), které se podrobí mnoha zkouškám. Plnit úkoly budou bojovníci spolu i samostatně. Doporučujeme také nepodcenit fyzickou a materiální přípravu. Úvodní přihlášení probíhá prostřednictvím webu https://www.hardtask.cz/produkt/military-cup/, kde naleznete i všechny potřebné informace k vybavení a potřebným znalostem.

Po přihlášení budete zařazeni na seznam zájemců. Pravděpodobně v březnu Vám zašleme podrobný dotazník k vyplnění. Na jeho základě bude vybráno celkem 20 týmů a 5 náhradních, které se do závodu zapojí. Zájemci o účast budou vybíráni z přihlášených dle neveřejných kritérií. Účast není nárokovatelná. Základní podmínkou je 100% bezpečná manipulace se zbraněmi včetně přechodů mezi primární a sekundární zbraní a schopnost práce v týmu při ostré střelbě.

„Vedení společnosti následně informovalo tajné služby, že předmětem výzkumu RNDr. Holého bylo nové experimentální hnojivo, jehož vedlejším produktem je vysoce účinný neurotoxin s označením HT223.

Tento neurotoxin je modrá tekutina, která po rozptýlení ve vodě vytváří jedovaté výpary, které blokují přenos vzruchů přes cytoplazmatickou membránu (receptory) a způsobuje celkovou paralýzu organismu a následně smrt živého organismu. Nejhorších účinků na člověku ale dosahuje při požití tekutiny a v podstatě ji nelze jednoduchým způsobem z vodního roztoku syntetizovat. Přitom 1 litr stačí na otrávení přehrady o rozloze Lipna. Dle dostupných informací bylo v Lovochemii vyrobeno zhruba 30-50 litrů HT223.

Odpoledne objevily na Darkwebu tajné služby komunikaci mezi potenciálním zájemcem o HT223 a prodejcem, který nebezpečnou látku nabídl k prodeji. Podle dostupných zjištění je prodejce únoscem prof. Holého a již disponuje nabízenou látkou.“

Pravidelné měsíční závody pomohou s přípravou

Letošní závod vzniká v rámci spolupráce Hard Task a sdružení B-rdy [be ready!], které pořádá již třetí ročník pravidelných měsíčních střeleckých závodů B-rdy Military Challenge.

Zpravidla se konají vždy první pátek v měsíci na uzavřené vnitřní střelnici v Mýtě (dálnice D5 mezi Plzní a Prahou). Každý měsíc se soutěží ve 3-6 situacích, získané body tvoří celoroční pohár.

Zájemci splňující podmínky účasti v oblasti vybavení (balistickou ochranou těla a hlavy, zbraněmi s dostatečným počtem zásobníků, apod.), dovedností (100% bezpečná manipulace se zbraněmi na úrovni bezpečnostní zkoušky IPSC, kurzů Hard Task DR2 a DP2, Aegis K2 a K5 apod.) se mohou přihlásit a přijít závody vyzkoušet.

Stačí napsat e-mail na adresu sefa@nocompromise.house, na který lze směřovat i dotazy k Military Cupu.

„V pátek v 8.00 hodin obdržela Česká tisková kancelář videonahrávku otřeseného a zuboženého Dr. Holého, který popisuje účinky neurotoxinu HT223 veřejnosti.

V závěru se objevuje maskovaný muž, který pronáší veřejnosti výhružku: „Brzy poznáte opravdový strach. Vaše řeky se stanou studnicemi jedu, vaše nádrže, rybníky a jezera tůněmi smrti. Do vašich měst a domovů bude proudit bolest. Strachy zůstanete nečistí, nemytí, a kdo nezajde nyní, zajde v bolestech nemocí. Tak se stane. Nemáme žádné požadavky. Jen Vaši smrt.“

Ihned poté vznikl spojený protiteroristický krizový tým pod vedením Ředitelství speciálních sil za účasti BIS a Policie ČR. Na základě zpravodajských poznatků se podařilo lokalizovat místo nahrání videa a v 11 hodin provedl Útvar rychlého nasazení ve spolupráci s 601. skss zásah v cílovém objektu.“

Operace nabídne příběhovou linii i psychické vypětí

Military Cup naváže na úspěšný loňský ročník. Ten začínal slepým výsadkem všech závodníků rozdělených do 2 týmů v noci a neznámém terénu s omezeným časovým limitem k dosažení přiděleného shromaždiště bez možnosti moderních navigačních technologií. Účastníci poté provedli namaskování a do ranních hodin měli dosáhnout 4 vybraných vysílačů a získat na nich umístěné kódy.

Členové obou týmů se během operace navzájem vyhledávali. Někteří účastníci během noci ušli přes 26 km s plnou výbavou. Po ranním příchodu do cílové oblasti upadli do zajetí a čekal je náročný a bodově hodnocený výslech a útěk z něj. Ti, kteří uspěli, získali možnost zapojit se do operace a vyzkoušet si různé úkoly jednotlivých operátorů. Příkladem bylo časově omezené odhalení velitele nepřítele a jeho odstranění přesným výstřelem, střelbu z pohybujícího se vozidla, boj na blízkou vzdálenost (CQB), kontaktní zápas, ošetřování raněného parťáka, práce v zaplynované oblasti v masce či slaňování. Celkově závod obsahoval 14 situací.

Letošní ročník naváže a zvýší požadavky na znalosti a dovednosti. Zároveň přibude vybavení situací v podobě vozidel, budov apod.

„Bohužel se nepodařilo nikoho zadržet, nicméně dle zjištěných informací je jasné, že teroristé zatím látkou HT223 nedisponují a mají ji získat od únosců Dr. Holého za obnos 20 milionů korun. Podařilo se předběžně lokalizovat místo předání a pravděpodobný čas.

Velitelství proto rozhodlo, že je stěžejní provést zásah tak, aby byly eliminovány obě skupiny – jak teroristé, tak únosci manželů Holých a současní držitelé neurotoxinu. Prioritou operace bude také záchrana obou unesených osob.

Budete součástí průzkumné operace. Váš tým bude vysazen do cílového prostoru, aby provedl před schůzkou rekognoskaci prostředí a následně se podílel na zajištění všech teroristů. Do akce bude zapojena také nejmodernější letecká pozorovací technika včetně prototypu izraelského dronu.“

Please wait...

Comments are closed.