MODUL 3 Simulace rizikových situací

Informace o kurzu

Kapacita: 20
Min. počet účastníků: 8
Cena vč. DPH:
Délka kurzu (h): 5 h
Počet dnů: 1
Instruktorů: 2
Certifikace:
HTR sleva: %
?

Úvod do problematiky:

Školy a školská zařízení představují specifickou skupinu tzv. měkkých cílů – míst s vysokou koncentrací osob a nízkou mírou zabezpečení proti násilnému útoku. Oproti ostatním "měkkým cílům" jsou specifické přítomností dětí, čímž je jakýkoliv útok vysoce citlivý pro celou společnost. Mimo to představují typické místo pro vznik rizikových a konfliktních situací vyplývajících z jejich provozu. Ať už se jedná o agresivní, duševně nemocné či silně traumatizované osoby, případně osoby pod vlivem návykových látek či léčiv. V České republice došlo v posledních letech k několika velice závažným incidentům ve veřejných zařízeních. Z tohoto důvodu jsme vytvořili výukový program specificky zaměřený na tyto objekty, jehož cílem je připravit pedagogické i nepedagogické pracovníky škol a školských zařízení na takové situace a poskytnout co nejkomplexnější soubor informací, jak se v jednotlivých rizikových situacích zachovat.

Program je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Obsahuje pět samostatných modulů, které jsou v souladu s metodikou MVČR na ochranu měkkých cílů.

Obsah:

Tento praktický seminář s názevem MODUL 3 Ochrana měkkých cílů, praktická cvičení a nácviky, simulace rizikových situací  vás provede praktickými cvičeními a individuálním zapojení frekventantů. V krátkých simulacích si budete moci ověřit získané znalosti a dovednosti z předešlých seminářů.

Tématicky je zaměřen na situace jako: agresivní osoba, nebezpečné vyhrožování, fyzické napadení, ozbrojená osoba, komunikačně náročné osoby a situace, barikádová situace. rukojmí, násilí na druhé osobě, vydírání, aktivní útok a panika.

Lektoři kurzu:

Hlavními garanty a lektory tohoto školení jsou Mgr. Miloslav Švéda a Bc. Jiří Basl, kteří jsou oba bývalými lektory, instruktory a metodiky speciálních útvarů Policie České republiky a dále se ve svém profesním životě zaměřují na lektorskou činnost v oblasti bezpečnostního vzdělávání se zaměřením na tzv. měkké cíle.

Reference:

K dnešnímu dni naši instruktoři provedli stovky těchto školení v mnoha institucích, jako například školská zařízení MČ Praha 11, Park Lane International School, a.s., 2. lékařská Fakulta, Univerzita Karlova, OPEN GATE – gymnázium a základní škola, s.r.o.,  Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze, Ústřední vojenská nemocnice Praha, Fakultní nemocnice v Motole, Fakultní nemocnice Bulovka, Institut klinické a experimentální medicíny v Praze , Ústav pro péči o matku a dítě v Praze, Psychiatrická nemocnice Bohnice, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Fakultní nemocnice Brno a mnoho dalších.

Místo:

Místo konání kurzu bude určeno na základě dohody s klientem

Jazyk výuky:

Čeština s možným překladem do angličtiny.

Máte dotaz?

Zkuste si prosím pročíst nejčastější dotazy našich zákazníků v sekci otázky a odpovědi. Jestliže jste odpověď na svou otázku nenašli, jsme Vám připraveni odpovědět na kterémkoliv z uvedených kontaktů.

Pro účast na tomto kurzu je nutné absolvování

Vypsané termíny kurzů

Kurz {course_classes.instructors:field_name}: Místo: {course_classes.price:field_name}: Termín: