Aneta Hámorská

Pozice: instruktor pro střelecké a taktické kurzy
E-mail: aneta@hardtask.cz
Mobil: +420731164008

Profesní životopis:

Po ukončení vysokoškolského studia s policejním zaměřením nastoupila Aneta na plný úvazek k městské policii na malém městě, kde už dříve působila na částečný úvazek v pozici asistenta. Zde pracovala v pozici strážníka a strážníka psovoda a v posledních 5 letech i ve funkci vedoucího pracovníka.

Za svých téměř 15 let praxe u městské policie získala bohaté zkušenosti ve služební kynologii, a to jak v oblasti použití hlídkového psa, vč. nasazení psa v rámci prvosledových zásahů proti nebezpečným pachatelům, tak i v oblasti speciálních pachových prací (vyhledávání zájmových látek) a v taktice nasazení psa při pátrání po ztracených či hledaných osobách. Aneta má zkušenosti i s odchytem nebezpečných zvířat, s prací s veřejností (prevence kriminality, protidrogová problematika), s poskytováním první pomoci např. u vážných dopravních nehod, vč. mnoha resuscitací, a do její pracovní náplně v závěru její kariéry u městské policie patřila práce instruktora střelecké a taktické přípravy strážníků, což zajišťovala i pro jiné obecní policie. Dále zastávala pozici externího lektora krizové přípravy v oblasti zvládání nebezpečných situací v prostředí s vysokou koncentrací osob, např. ve školách.

Aneta za posledních 10 let prodělala několik stáží v USA, kde navštívila střelecké a taktické výcviky v místních policejních jednotkách ve státech Kalifornie, Florida aj., se zaměřením na řešení situací s aktivním útočníkem a několik kurzů v oblasti Search and Rescue s nasazením jednotek K9.

Aneta nezahálela v oblasti svého profesního vzdělávání ani v České republice, kde navštívila mnoho policejních kurzů a kurzů u různých výcvikových společností, např. ESP, Aegis, Elite Lhenice aj., a v posledních letech také mnoho kurzů naší společnosti (Hard Task), vč. kurzu SWAT.