Pavel Hubatka

Pozice:
E-mail:
Mobil:

Profesní životopis:

Pavel má za sebou 30 let praxe v oboru profesionálního vojáka, taktického a střeleckého instruktora a security kontraktora. Deset let sloužil v průzkumných výsadkových jednotkách Armády České republiky, během nichž se účastnil operací OSN a NATO v bývalé Jugoslávii / Bosně (UNPROFOR, SFOR).  Následujících 10 let sloužil Pavel v jednotkách speciálních operací (601, SOG) Armády České republiky. Byl nasazen v Iráku (OIF), Kosovu (KFOR), Helmandu v Afghánistánu (ISAF), Uruzgánu v Afghánistánu (OEF) a Nangarharu v Afghánistánu (ISAF-SOF).  Z armády odešel v hodnosti nadpraporčík. Během posledních 10 let Pavel pracoval jako bezpečnostní specialista, ochránce osob a instruktor, přičemž byl mnohokrát nasazen v Iráku, Pákistánu, Libyi a v Emirátech. Pavel je jako jedním z mála v Čechách absolventem amerických kurzů a škol US Army RANGER School, US Special Warfare Center and School Q-course jako Weapons Sergeant a také US Air Force JTAC (Forward Air Controller) Q-course.