Zpracování osobních údajů

Pozice:
E-mail:
Mobil:

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím s tím, aby společnost Hard Task Training s.r.o., v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, (dále jen „Zákon“), zpracovávala mé osobní údaje, které jí poskytnu (včetně citlivých osobních údajů jako například datum narození, číslo zbrojního průkazu, expiraci zbrojního průkazu, telefonní číslo, email apod.) pro účely vystavení certifikátu a účasti na kurzech organizovaných touto společností a dále ověřování členství v klubu Hard Task Rangers.

Tento souhlas platí po dobu přihlášení na kurz a jeho trvání a dále po dobu tří let po jeho ukončení.

Poučení o zpracování osobních údajů:

1. Správcem osobních údajů a zároveň zpracovatelem je společnost Hard Task Training s.r.o. IČO: 07530757 Sídlo: K Bažantnici 977, PSČ 250 85 BAŠŤ, Česká republika, zapsaná v rejstříku pod spisovou značkou 301847 C vedenou u městského soudu v Praze.

2. Shromážděná data budou zpracována ručně i elektronicky a budou zpřístupněna pouze instruktorům, podílejícím se na zabezpečení výše uvedeného účelu, k němuž jsou údaje poskytovány.

3. Mám právo přístupu k osobním údajům zpracovávaným o mé osobě, právo na jejich opravu; dále mám právo požadovat vysvětlení, resp. odstranění vzniklého stavu, pokud se domnívám, že mé osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu se Zákonem nebo s ochranou mého soukromého a osobního života.

Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů mohu kdykoliv odvolat.