Pavel Gregory

Pozice: instruktor pro střelecké a taktické kurzy
E-mail: pavel@hardtask.cz
Mobil: +420604236716

Profesní životopis:

Po absolvování vojenské základní služby u průzkumného oddílu nastoupil Pavel nejprve v roce 1993 k privátní bezpečnostní agentuře, kde působil v jednotce zajišťující výjezdy na tísňové signály pultu centralizované ochrany, převozy cenin a ochranu VIP (mimo jiné zajišťoval osobní ochranu významných sportovců při návštěvách ČR).

Vzápětí začal působit v řadách městské policie, nejprve několik let v okresním městě mnoho let v menších městech a obcích. Zde působil v řadových pozicích a mnoho let na vedoucích pozicích. Kromě zkušeností v oblasti služební kynologie, jako psovod pracoval Pavel více než 20 let, má zkušenosti i s odchytem nebezpečných zvířat, s prací s veřejností (prevence kriminality, protidrogová problematika) a do jeho pracovní náplně po většinu jeho kariéry patřila též pozice instruktora střelecké a taktické přípravy strážníků, což zajišťoval i pro další obecní a městské policie. Působil rovněž v pozici externího lektora krizové přípravy v oblasti zvládání nebezpečných situací v prostředí s vysokou koncentrací osob, např. ve školách.

Za posledních 10 let prodělal Pavel několik stáží v USA, kde navštívil střelecké a taktické výcviky v místních policejních jednotkách a tyto návštěvy několikrát zopakoval v různých státech USA, kde kromě seznamování se s moderním vybavením, metodami práce a výcvikem policie a složek IZS navštívil i kurzy pořádané policií pro veřejnost, např. na téma „jak přežít aktivního útočníka“.

V České republice Pavel absolvoval mnoho policejních kurzů a kurzů u různých výcvikových společností, např. ESP, Aegis, Elite Lhenice aj., a v posledních letech také mnoho kurzů naší společnosti (Hard Task), vč. kurzu US Police SWAT.