Úrovně kurzů

Pozice:
E-mail:
Mobil:

Naše úrovně kurzů jsou rozděleny do několika úrovní podle požadavků, které jsou na studenty kladeny.

 

Obtížnost I

Základní úroveň kurzu – zvládne jej (i tématikou) zcela nedotknutý uchazeč. Nevyžaduje se žádná předešlá zkušenost.

 

Obtížnost II

Úroveň kurzu pro středně pokročilé. Účastník by měl mít zažité základní dovednosti a znalosti v dané tématice. U střeleckých kurzů je nutná předchozí účast na kurzu Tier 1.

 

Obtížnost III

Úroveň kurzu určená pro pokročilé uchazeče. Od účastníka se očekává vyšší úroveň znalostí a dovedností v kurzem dané tématice. Tato úroveň je taktéž určena pro ty, kteří u nás úspěšně prošli obdobným kurzem úrovně Tier2.

 

Obtížnost IV

Kurzy jsou úrovní určené pouze pro velmi dobře připravené uchazeče, kteří u nás prošli kurzy tierů 1 až 3.