Kurzy - Zdravotnické - - Registrace nového uživatele - Košík

Kategorie

Combat LifeSaver

Popis kurzu: Zdravotnický kurz CLS je zaměřen na výuku rozšířené neodkladné první pomoci v bojových podmínkách a je obsahově naprosto identický s verzí armádní. Obsah: Seznámení s problematikou péče o zraněné, použití turniketu, základní techniky zajištění dýchacích cest, kontrola dýchání a poranění trupu, obvazové techniky, zranění hlavy a hypotermie, základy diagnostiky a terapie šoku, primary survey (prvotní vyšetření pacienta). Doporučené vybavení: Psací potřeby, pohodlné taktické oblečení nebo bojová uniforma a pevná outdoorová nebo služební obuv (obojí přizpůsobeno aktuálnímu počasí a venkovním teplotám), nosič balistických plátů nebo balistická vesta s pouzdry na vybavení a sumkami na zásobníky typu AR15, přilba nebo taktický klobouk, střelecké ochranné brýle, taktické rukavice, individuální balíček první pomoci. Kurz samozřejmě zvládnete projít v pohodlném taktickém či civilním oblečení, bez nutnosti dokupovat drahou taktickou výstroj, stačí si vzít pouze ochranné brýle. Budete též vybaveni naším výcvikovým zdravotnickým materiálem. Zbraň:  Pro všechny účastníky budou zdarma k zapujčení naše výcvikové airsoftové zbraně se zásobníky včetně základních jednobodových popruhů. Můžete si též s sebou vzít vaší vlastní airsoftovou nebo znehodnocenou zbraň, popřípadě ostrou, která bude například vlaječkou v komoře zabezpečená proti náhodnému výstřelu. Časy: Začátek výuky je v 09:00 hod. Buďte tedy na střelnici nejpozději mezi 08:30 a 08:45 hod, ukončení kurzu je obvykle okolo 18:00 hod. V průběhu dne bude stanovena 30 min pauza na oběd. Jazyk výuky: Čeština s možným překladem do angličtiny. Ubytování a strava: Ubytování není součástí kurzovného, každý účastník si jej zajišťuje a hradí sám. Po dohodě je však možné zajistit poměrně komfortní přespání nedaleko střelnice. Na stravování bude vymezeno 30 min v době oběda. Doporučujeme si přinést například jakoukoliv formu potravinové dávky do přírody a dostatek pití na celý den. Máte dotaz? Zkuste si prosím pročíst nejčastější dotazy našich zákazníků v sekci otázky a odpovědi. Jestliže jste odpověď na svou otázku nenašli, jsme Vám připraveni odpovědět na kterémkoliv z uvedených kontaktů.

Combat LifeSaver Advanced

Popis kurzu: Kurz CLS Advanced je zejména určen pro úspěšné absolventy kurzu CLS-Basic z řad bezpečnostních ozbrojených sborů, kontraktorských společností, profesionálních vojáků, příslušníků aktivních záloh a civilní laické veřejnosti, zajímající se o problematiku bojové medicíny. Veškeré postupy aplikované v kurzu jsou v souladu s platným systémem TCCC (Tactical Combat Casualty Care) a jsou založeny na praktických zkušenostech, získaných našimi instruktory při svých působeních v zahraničních vojenských operacích. Studenti na předchozí získané dovednosti a rozšíří je o náročnější techniky kontroly krvácení, zajištění dýchacích cest, řešení komplikací poranění trupu, terapie šoku, zajištění cévního řečiště, imobilizačních technika detailního vyšetření pacienta. Během praktickcých drilů na modelech na živé tkáni získáte dovednosti, sloužící k rozšířené stabilizaci trauma pacienta. Množství modelových situací v denních i nočních hodinách, vám pomohou připravit se na nejčastější stavy, se kterými byste se mohli v bojových podmínkách setkat. Obsah: Opakování technik ze základního kurzu CLS a dále výuka pokročilých dovedností jako Junctional haemorrhage (rozšířené techniky kontroly masivních krvácení), techniky chirurgického zajištění dýchacích cest, diagnostika a terapie poranění trupu, terapie šoku, intravenózní a intraoseální techniky zajištění cévního vstupu, techniky imobilizace, KPR u trauma pacientů, terapie penetrujících poranění oka, detailní zhodnocení pacientova stavu. Doporučené vybavení: Psací potřeby, pohodlné taktické oblečení nebo bojová uniforma a pevná outdoorová nebo služební obuv (obojí přizpůsobeno aktuálnímu počasí a venkovním teplotám), nosič balistických plátů nebo balistická vesta s pouzdry na vybavení a sumkami na zásobníky typu AR15, přilba nebo taktický klobouk, střelecké ochranné brýle, taktické rukavice, individuální balíček první pomoci. Kurz samozřejmě zvládnete projít v pohodlném taktickém či civilním oblečení, bez nutnosti dokupovat drahou taktickou výstroj, stačí si vzít pouze ochranné brýle. Budete též vybaveni naším výcvikovým zdravotnickým materiálem. Zbraň:  Pro všechny účastníky budou zdarma k zapujčení naše výcvikové airsoftové zbraně se zásobníky včetně základních jednobodových popruhů. Můžete si též s sebou vzít vaší vlastní airsoftovou nebo znehodnocenou zbraň, popřípadě ostrou, která bude například vlaječkou v komoře zabezpečená proti náhodnému výstřelu. Časy: Začátek výuky je v 09:00 hod. Buďte tedy na střelnici nejpozději mezi 08:30 a 08:45 hod, ukončení kurzu je obvykle okolo 18:00 hod. V průběhu dne bude stanovena 30 min pauza na oběd. Jazyk výuky: Čeština s možným překladem do angličtiny. Ubytování a strava: Ubytování není součástí kurzovného, každý účastník si jej zajišťuje a hradí sám. Po dohodě je však možné zajistit poměrně komfortní přespání nedaleko výcvikového centra. Na stravování bude vymezeno 30 min v době oběda. Doporučujeme si přinést například jakoukoliv formu potravinové dávky do přírody a dostatek pití na celý den. Máte dotaz? Zkuste si prosím pročíst nejčastější dotazy našich zákazníků v sekci otázky a odpovědi. Jestliže jste odpověď na svou otázku nenašli, jsme Vám připraveni odpovědět na kterémkoliv z uvedených kontaktů.

Tactical Emergency Casualty Care

Popis kurzu: Kurzy jsou založeny na principech Tactical Emergency Casualty Care (TECC), který implementoval metodiku poskytování přednemocniční neodkladné péče trauma pacientům v bojových podmínkách, do civilního taktického (pro zachránce a pacienta) nebezpečného prostředí. Obsah tohoto kurzu je stejně jako u vyšších úrovní předem stanovený kritérii CoTECC (Committee for Tactical Emergency Casualty Care – http://www.c-tecc.org) a to z důvodu nutnosti vstřebat nejprve anatomii a fyziologii, jednoduché drily spolu s neinvazivními technikami a poté složitější postupy a dovednosti. Obsah: Specifika poskytování přednemocniční neodkladné péče v taktickém prostředí, Péče o pacienta na jednotlivých úrovních systému TECC, Zhodnocení pacientova stavu v taktickém prostředí (primary survey algorytmus), Základy kontroly krvácení, Zprůchodnění a zajištění dýchacích cest, Poranění trupu, jejich diagnostika a terapie, Zástava sumbasivních krvácení, Terapie šoku, Příprava pacienta na předání zdravotnickému personálu, Modelové situace. Doporučené vybavení: Psací potřeby, pohodlné taktické oblečení nebo bojová uniforma a pevná outdoorová nebo služební obuv (obojí přizpůsobeno aktuálnímu počasí a venkovním teplotám), nosič balistických plátů nebo balistická vesta s pouzdry na vybavení a sumkami na zásobníky typu AR15, přilba nebo taktický klobouk, střelecké ochranné brýle, taktické rukavice, individuální balíček první pomoci. Kurz samozřejmě zvládnete projít v pohodlném taktickém či civilním oblečení, bez nutnosti dokupovat drahou taktickou výstroj, stačí si vzít pouze ochranné brýle. Budete též vybaveni naším výcvikovým zdravotnickým materiálem. Zbraň:  Pro všechny účastníky budou zdarma k zapujčení naše výcvikové airsoftové zbraně se zásobníky včetně základních jednobodových popruhů. Můžete si též s sebou vzít vaší vlastní airsoftovou nebo znehodnocenou zbraň, popřípadě ostrou, která bude například vlaječkou v komoře zabezpečená proti náhodnému výstřelu. Časy: Začátek výuky je v 09:00 hod. Buďte tedy na střelnici nejpozději mezi 08:30 a 08:45 hod, ukončení kurzu je obvykle okolo 18:00 hod. V průběhu dne bude stanovena 30 min pauza na oběd. Jazyk výuky: Čeština s možným překladem do angličtiny. Ubytování a strava: Ubytování není součástí kurzovného, každý účastník si jej zajišťuje a hradí sám. Po dohodě je však možné zajistit poměrně komfortní přespání nedaleko střelnice. Na stravování bude vymezeno 30 min v době oběda. Doporučujeme si přinést například jakoukoliv formu potravinové dávky do přírody a dostatek pití na celý den. Máte dotaz? Zkuste si prosím pročíst nejčastější dotazy našich zákazníků v sekci otázky a odpovědi. Jestliže jste odpověď na svou otázku nenašli, jsme Vám připraveni odpovědět na kterémkoliv z uvedených kontaktů.

Tactical Emergency Casualty Care Advanced

Popis kurzu: Kurz určen nejen personálům bezpečnostních ozbrojených složek, zejména Policii ČR, městské policii a bezpečnostním agenturám a kontraktorským společnostem, zdravotnickému personálu zdravotnických záchranných služeb a členům Hasičského záchranného sboru, ale i civilní laické veřejnosti. V teoretické části si posluchač, který úspěšně absolvoval základní kurz TECC, rozšíří své znalosti a dovednosti z oblasti kontroly masivních krvácení z vysokých poranění končetin, naučí se techniku rozšířeného zajištění dýchacích cest, řešení tenzního pneumotoraxu, ventilace pacienta, imobilizace dlouhých kostí a pánve. Seznámíme jej také se základy třídění zraněných v taktickém prostředí a provedeme jej množstvím modelových situací, kterým by mohl v taktickém prostředí čelit. To vše jak v teoretických, tak i praktických lekcích a simulacích na živé tkáni i modelech a za pomoci účinných drilů, pod vedením těch nejzkušenějších instruktorů z řad AČR. Obsah: Zopakování základů, kontrola spojnicových typů krvácení, rozšířené chirurgické zajištění dýchacích cest, techniky imobilizace krční páteře, diagnostika a terapie tenzního pneumotoraxu, základní techniky ventilace pacienta, kardiopulmonální resuscitace v taktickém prostředí, zajištění intraoseálního vstupu, tekutinová resuscitace, diagnostika a terapie popálenin, techniky imobilizace dlouhých kostí a pánve, typy extrakce a transportu zraněných na větší vzdálenosti, nácviky na trenažerech, modelové situace. Doporučené vybavení: Psací potřeby, pohodlné taktické oblečení nebo bojová uniforma a pevná outdoorová nebo služební obuv (obojí přizpůsobeno aktuálnímu počasí a venkovním teplotám), nosič balistických plátů nebo balistická vesta s pouzdry na vybavení a sumkami na zásobníky typu AR15, přilba nebo taktický klobouk, střelecké ochranné brýle, taktické rukavice, individuální balíček první pomoci. Kurz samozřejmě zvládnete projít v pohodlném taktickém či civilním oblečení, bez nutnosti dokupovat drahou taktickou výstroj, stačí si vzít pouze ochranné brýle. Budete též vybaveni naším výcvikovým zdravotnickým materiálem. Zbraň:  Pro všechny účastníky budou zdarma k zapujčení naše výcvikové airsoftové zbraně se zásobníky včetně základních jednobodových popruhů. Můžete si též s sebou vzít vaší vlastní airsoftovou nebo znehodnocenou zbraň, popřípadě ostrou, která bude například vlaječkou v komoře zabezpečená proti náhodnému výstřelu. Časy: Začátek výuky je v 09:00 hod. Buďte tedy na střelnici nejpozději mezi 08:30 a 08:45 hod, ukončení kurzu je obvykle okolo 18:00 hod. V průběhu dne bude stanovena 30 min pauza na oběd. Jazyk výuky: Čeština s možným překladem do angličtiny. Ubytování a strava: Ubytování není součástí kurzovného, každý účastník si jej zajišťuje a hradí sám. Po dohodě je však možné zajistit poměrně komfortní přespání nedaleko výcvikového centra. Na stravování bude vymezeno 30 min v době oběda. Doporučujeme si přinést například jakoukoliv formu potravinové dávky do přírody a dostatek pití na celý den. Máte dotaz? Zkuste si prosím pročíst nejčastější dotazy našich zákazníků v sekci otázky a odpovědi. Jestliže jste odpověď na svou otázku nenašli, jsme Vám připraveni odpovědět na kterémkoliv z uvedených kontaktů.