Video Zbrojní průkazy

Natočili jsme pro vás nové video. Je určené zájemcům o zbrojní průkaz. Představuje průběh zkoušky odborné způsobilosti pod vedením zkušebního komisaře. Obsahem je praktická část zkoušky tj. manipulace i střelba. Upozorňujeme na fakt, že dostanete osm zpětných vazeb a názorů od pěti zkušebních komisařů, jak by něco řekli nebo natočili jinak!!! Naše video nemá za cíl ukázat všechny možné a odlišné varianty názorů, dogmat a postupů uchazečů a komisařů při zkoušce, ani různé právní výklady zákonů a nařízení. Má za cíl vám otevřít obzory před vykonáním samotné zkoušky odborné způsobilosti. Nejedná se ani o oficiální video schválené Ministerstvem vnitra nebo Policií České republiky, proto se prosím v případě sporů s komisařem na jeho shlédnutí pokaždé neodvolávejte. Rozhodně doporučujeme se nespoléhat pouze na naše video, ale zajít si na praktickou přípravu pro uchazeče o zbrojní průkaz. Společností a instruktorů, kteří se danou tematikou zabývají, je v ČR poměrně dost.