100 nábojů 7.62x39 ke kurzu MV-1-500

Dodatečné informace

Cena vč. DPH: 0,01
Toto zboží nelze v současné chvíli objednat.

100ks puškových nábojů 7.62x39 předávaných v rámci věcné podpora individuální střelecké přípravy účastníkovi programu střelecké přípravy MV-1-500..

Čerpání této položky se řídí Nařízením vlády č. 255/2021 Sb § 19 odst. 2 a dalšími právními předpisy. Objednáním této položky se zákazník zavazuje na výzvu doplatit plnou cenu střeliva v případě, že zastřešující orgán nárok na podporu neuzná jako oprávněný.