Kategorie

Aneta Hámorská

Profesní životopis: Po ukončení vysokoškolského studia s policejním zaměřením nastoupila Aneta na plný úvazek k městské policii na malém městě, kde už dříve působila na částečný úvazek v pozici asistenta. Zde pracovala v pozici strážníka a strážníka psovoda a v posledních 5 letech i ve funkci vedoucího pracovníka. Za svých téměř 15 let praxe u městské policie získala bohaté zkušenosti ve služební kynologii, a to jak v oblasti použití hlídkového psa, vč. nasazení psa v rámci prvosledových zásahů proti nebezpečným pachatelům, tak i v oblasti speciálních pachových prací (vyhledávání zájmových látek) a v taktice nasazení psa při pátrání po ztracených či hledaných osobách. Aneta má zkušenosti i s odchytem nebezpečných zvířat, s prací s veřejností (prevence kriminality, protidrogová problematika), s poskytováním první pomoci např. u vážných dopravních nehod, vč. mnoha resuscitací, a do její pracovní náplně v závěru její kariéry u městské policie patřila práce instruktora střelecké a taktické přípravy strážníků, což zajišťovala i pro jiné obecní policie. Dále zastávala pozici externího lektora krizové přípravy v oblasti zvládání nebezpečných situací v prostředí s vysokou koncentrací osob, např. ve školách. Aneta za posledních 10 let prodělala několik stáží v USA, kde navštívila střelecké a taktické výcviky v místních policejních jednotkách ve státech Kalifornie, Florida aj., se zaměřením na řešení situací s aktivním útočníkem a několik kurzů v oblasti Search and Rescue s nasazením jednotek K9. Aneta nezahálela v oblasti svého profesního vzdělávání ani v České republice, kde navštívila mnoho policejních kurzů a kurzů u různých výcvikových společností, např. ESP, Aegis, Elite Lhenice aj., a v posledních letech také mnoho kurzů naší společnosti (Hard Task), vč. kurzu SWAT.

Boris Rek

Profesní životopis: Borisova profesní kariéra zača v roce 1991, kdy nastoupil na dvouletou základní vojenskou službu. V letech 1993 až 1996 pracoval na různých pozicích soukromé bezpečnostní služby a v roce 1996 nastoupil jako hlídkový policista Policie České republiky. Po zhruba třech letech aktivní služby a potřebné přípravy a úsilí se mu podařilo uspět ve výběrovém řízení Zásahové jednotky Moravskoslezského kraje Policie České republiky, kde se vypracoval až na pozici odstřelovače. Velkou kariérní výzvou mu bylo založení Skupiny speciálních operací (SOG) Armády České republiky, kam na začátku roku 2003 nastoupil, a kde zastával funkce jako velitel skupiny, instruktor a především pak odstřelovač. V letech 2003 až 2005 prošel celkem dvěmi ochrannými misemi ve válkou rozbouřeném Iráku, v roce 2008 sloužil se svojí jednotkou na bojové misi v afghánském Helmandu a v roce 2012 prošel výcvikovou misí ve Wardaku, taktéž v Afghanistánu.

Daniel Šarman

Profesní životopis: Daniel je profesionální hasič - instruktor pro práce ve výškách, záchranu osob na laně a za pomocí vrtulníku.

David Rok

Profesní životopis: Davidova profesní dráha vojáka začala studiem na Univerzitě obrany, po které nastoupil k 601. skupině speciálních sil na pozici velitele skupiny, kterou zastával 6 let. Během své služby absolvoval množství domácích i zahraničních kurzů, cvičení a výcviků zaměřených na plné spektrum speciálních operací – od zelené taktiky (SUT) přes šedou (low signature operations) až po černou (FIBUA, CQB).  Během svého působení měl možnost spolupracovat s ostatními útvary AČR, speciálními jednotkami PČR a Celní správy i se speciálními jednotkami ostatních států jako například s 5. plukem špeciálneho určenia, jednotkou IDF nebo s US Special forces. Měl tedy možnost nahlédnout na různorodé přístupy i pojetí výcviku a odnést si z nich to nejlepší. Své zkušenosti uplatnil během působení na zahraničním pracovišti v Keni (2018) a na misi v Afghánistánu (2019 – 2020). V obou případech působil jako instruktor partnerských jednotek, kterým zajišťoval střelecký i taktický výcvik a veškerou administrativu s tím spojenou.

Dean Hutson

Profesní životopis: Podplukovník Dean Hutson má za sebou 24 let služby u policie a 29 let u armády Spojených států Amerických. Dean vystudoval FBI National Academy a FBI školu pro odstřelovače v Quanticu – USA, kde získal titul magistr a má zkušenosti ze služby jako řadový policista, velitel směny, detektiv, odstřelovač SWAT, velitel skupiny a velitel týmu SWAT, velitel hlídkové služby a nakonec zástupce velitele policie města Grandview – Missiouri. Díky vedení kurzů je Dean Hutson již poměrně dobře známý a respektovaný instruktor střelecké a taktické přípravy napříč Evropou, Jižní Amerikou, Asií a Spojenými státy Americkými. Je taktéž instruktor policejní akademie a certifikovaný POST (Police Officers Standards Training) instruktor ve Spojených státech. Jako podplukovník US Army je Dean velitelem zvláštní odstřelovací skupiny, která byla nasazena v boji s jednotkou speciálních operací USA Army v Iráku, Bosně, Kurdistánu a Afghanistánu. Je kvalifikovaný pro boj v horách a vysloužil si odznaky za seskoky padákem ve více než 7 zemích světa. Deanovi byly uděleny tři bronzové hvězdy, dvě medaile za zásluhy a bojový odznak Spojených států Amerických. Dean Huston je držitelem bezpečnostní prověrky přísně tajné, přičemž tato prověrka trvala celkem 15 měsíců, za účelem získání pozice hlavního bezpečnostního poradce ambasády Spojených států Amerických v Afghanistánu.

Jaroslav Duchoň

Profesní životopis: Více než 15 let zkušeností s poskytováním přednemocniční neodkladné péče a to jak v civilním prostředí, tak i zahraničních misích v Afghanistánu a Mali na pozici bojového zdravotnického záchranáře.  Od roku 2006 působení na pozici zdravotnického instruktora AČR a od roku 2011 na postu vedoucího vzdělávacího střediska pro přípravu Combat Lifesavers Armády České republiky. Více než 7 leté zkušenosti s vedením společnosti, zabývající se nejen prodejem, ale i vývojem nových zdravotnických materiálů, určených pro bojové a taktické prostředí. Od roku 2006 pravidelná vzdělávací činnost pro širokou laickou a odbornou veřejnost, aktivní účast jako přednášející na civilních a vojenských zdravotnických kongresech. Publikační činnost do odborných časopisů na téma poskytování PNP v nebezpečném prostředí. Spoluzakladatel a military vicepresident Czech Associtaion of Combat Medics do roku 2015, kde publikoval články a recenze na téma poskytování péče zraněným v bojových podmínkách. Zakladatel edukačního centra Elite Lhenice, které se zaměřuje na výuku poskytování přednemocniční neodkladné péče v bojových podmínkách a taktickém/ nebezpečném prostředí. Pravidelné stáže na odděleních ARO, JIP, emergency, oftalmologie, chirurgická ambulance, ORL a ZZS.

Joseph Crane

Profesní životopis: Joseph strávil více než 17 let službou v ozbrojených složkách České republiky, z čehož téměř 10 let jako instruktor služební přípravy. Jeho vrcholem kariéry byla práce kontraktora v Iráku.

Justin English

Profesní životopis: Od roku 1998 je Justin English americkým policistou, kdy za svou kariéru prošel pozicemi či útvary jako například hlídkový policista, operativec protidrogové policie, řadový operátor a odstřelovač týmu SWAT, pracoval ve zvláštní skupině vyšetřující a zasahující proti pachatelům nejzávažnější trestné činnosti a nyní je seržantem policejního sboru, zastávající mimo jiné funkci team leadera týmu SWAT. Se svým bratrem Jaredem založili firmu English group, která se zaměřuje na střelecko-taktický výcvik a její specializací je výuka kurů Low Light, tedy taktické postupy za snížené viditelnosti. Justin je výborným instruktorem a specialistou na výuku práce se zbraní a světlem.

Lukáš Šimek

Profesní životopis: Lukáš Šimek sa pohybuje v bezpečnostnom sektore takmer 15 rokov. V roku 2005 pracoval ako člen zásahovej jednotky v súkromnej bezpečnostnej službe. O dva roky neskôr postúpil a začal pracovať na úseku ochrany osôb, kde strážil osoby pohybujúce sa v mediálnom a politickom prostredí. Taktiež spolupracoval so Slovenským futbalovým zväzom, kde pôsobil ako ochranca. V roku 2010 bol vybratý ako člen ochranného tímu na Majstrovstvá sveta vo futbale v Juhoafrickej republike, odkiaľ si priniesol cenné skúsenosti. Okrem práce Lukáš získaval cenné skúsenosti na kurzoch a na súťažiach podľa pravidiel IPSC, IPA a IDPA. Absolvoval kurzy u spoločností Hard Task, IBA, RDA a I.C.E. Training Company. So svojim tímom získal 1. miesto na medzinárodných majstrovstvách osobných strážcov, 8th International Bodyguard Skills Championship. V neposlednom rade sa Lukášovi darilo aj na športovom poli. Stal sa 4 x Majstrom Slovenska v boxe, 2 x Majstrom Slovenska v kickboxe a je medailista z mnohých prestížnych boxerských a kickboxerských medzinárodných turnajov. V roku 2005 vyhral Majstrovstvá Európy v kickboxe.

Martin Spěvák

Profesní životopis: Martin se věnuje střelectví a zejména obranné střelbě již více než 20 let. V roce 2016 absolvoval u společnosti Hard Task 12-ti měsíční intenzivní privátní kurz pod vedením Zdeňka Charváta,  zaměřený na střelecko-taktickou přípravu pro krátké i dlouhé zbraně. Následně absolvoval opakovaně nespočet dalších Hard Task kurzů, včetně taktických Close protection, CQB a Low Light nebo zdravotnický Combat LifeSaver apod.. V roce 2018 se stal jedním z prvních a zároveň vyhodnocen jako nejlepší z absolventů prestižního kurzu Shooting Instructor, vedeného Zdeňkem Charvátem a Milošem Müllerem. Ve svém volném čase se věnuje boxu a bojovému stylu Jeet Kune Do v REBEL GYM Praha.

Miloš Müller

Profesní životopis: Miloš Müller se začal zabývat vážně problematikou boje a sebeobrany v roce 1987 a již v roce 1991 získal zbrojní průkaz.Seriozně se začal zabývat obranou střelbou v roce 1992, když se setkal s několika nadšenci, budoucími a dnešními profesionály. Ale především s lidmi, kteří již v té době byli zkušenými operátory, členy zásahových jednotek a členy ochrany ústavních činitelů, od kterých pochytil základy nejen techniky, ale především filozofie obrany s palnou zbraní. To bylo zlomové období, které odstartovalo Milošovu dráhu střelce a později instruktora. Již v té době se začal věnovat také soutěžní střelbě. Vždy mu více seděly disciplíny dynamické střelby. Nakonec zvítězila střelba podle pravidel IPSC a obranná střelba podle pravidel IDPA resp. AOS ČR a jim podobné. Soutěžní střelbu vždy vnímal jako možnost ověřit si svoje střelecké dovednosti v podmínkách závodu, získání dalších zkušeností a možnost vidět a porovnat se s nejlepšími. To se mu poměrně brzy začalo dařit. Výsledkem je to, že je dlouhodobě ve střelecké špičce ČR s mnoha významnými úspěchy na národní i mezinárodní úrovni, jako například tituly mistra a vícemistrů České republiky v IPSC, mistra pobaltských zemí v IPSC a další medailová umístění.V roce 1993 nastoupil k Městské policii hl. m. Prahy. Tady se přes běžnou hlídkovou službu a službu v zásahové jednotce MP propracoval v roce 1996 na pozici instruktora střelecko-taktické přípravy, kde sloužil až do roku 2012. Až do roku 2016 pracoval jako kontraktor ochranného PSD týmu v Iráku. V průběhu let získával zkušenosti na kurzech zaměřených na služební přípravu, použití zbraně v obraně i na kurzech různých bojových systémů, zaměřených především na sebeobranu. Mnoho dovedností a zkušeností získal průběžným kontaktem a konzultacemi s kolegy instruktory jiných ozbrojených složek a také členy speciálních jednotek, od kterých čerpal informace přímo z reálných podmínek jejich služby. Velice cenné informace a zkušenosti získal od svého osobního přítele, kolegy policisty a instruktora speciálních týmů žijícího v USA. Jeho dlouholeté zkušenosti ze služby ve speciálních službách, z bojů na Blízkém východě jsou neocenitelným zdrojem informací.

Miloslav Švéda

Profesní životopis: Po absolvování základní vojenské přípravy zahájil Miloslav svou dlouholetou profesní kariéru nástupem k Policii České republiky v roce 1995, kde zastával nejprve funkci řadového policisty a následně lektora-instruktora u Speciální pořádkové jednotky hl. m. Prahy. V letech 2001 a 2002 pracoval jako instruktor oddělení pro ochranu svědků Útvaru speciálních činností PČR. V roce 2002 se Miloslav vrátil na Speciální pořádkovou jednotku, tentokrát do skupiny speciální přípravy, kde sloužil až do roku 2008 jako instruktor střelecké, taktické a speciální přípravy. Od roku 2008 se věnuje vlastní podnikatelské činnosti v oblasti výcvik a výuka se zbraní, bezpečnostní a poradenské služby, odborná lektorská činnost, speciální techniky v oblasti zajišťování objektů a v posledních letech velmi aktuálnímu tématu – aktivní střelec, a to ve formě seminářů a kurzů či námětových cvičení pro státní a soukromé instituce. Během své policejní kariéry Miloslav zajišťoval přípravu speciálních policejních jednotek nasazovaných proti hromadnému narušení veřejného pořádku (zasedání MMF, NATO). tvorbu takticko-technických plánů k zajištění a organizaci protiteroristické ochrany objektů zvláštní důležitosti (USA Embassy, Radio Free Europe, sídlo Židovské náboženské obce, Kongresové centrum Praha) a dalších bezpečnostních opatření (předsednictví ČR v Radě EU, návštěvy prezidentů USA-Bush, Obama, papeže J. P. II) atd.

Pavel Gregory

Profesní životopis: Po absolvování vojenské základní služby u průzkumného oddílu nastoupil Pavel nejprve v roce 1993 k privátní bezpečnostní agentuře, kde působil v jednotce zajišťující výjezdy na tísňové signály pultu centralizované ochrany, převozy cenin a ochranu VIP (mimo jiné zajišťoval osobní ochranu významných sportovců při návštěvách ČR). Vzápětí začal působit v řadách městské policie, nejprve několik let v okresním městě mnoho let v menších městech a obcích. Zde působil v řadových pozicích a mnoho let na vedoucích pozicích. Kromě zkušeností v oblasti služební kynologie, jako psovod pracoval Pavel více než 20 let, má zkušenosti i s odchytem nebezpečných zvířat, s prací s veřejností (prevence kriminality, protidrogová problematika) a do jeho pracovní náplně po většinu jeho kariéry patřila též pozice instruktora střelecké a taktické přípravy strážníků, což zajišťoval i pro další obecní a městské policie. Působil rovněž v pozici externího lektora krizové přípravy v oblasti zvládání nebezpečných situací v prostředí s vysokou koncentrací osob, např. ve školách. Za posledních 10 let prodělal Pavel několik stáží v USA, kde navštívil střelecké a taktické výcviky v místních policejních jednotkách a tyto návštěvy několikrát zopakoval v různých státech USA, kde kromě seznamování se s moderním vybavením, metodami práce a výcvikem policie a složek IZS navštívil i kurzy pořádané policií pro veřejnost, např. na téma „jak přežít aktivního útočníka“. V České republice Pavel absolvoval mnoho policejních kurzů a kurzů u různých výcvikových společností, např. ESP, Aegis, Elite Lhenice aj., a v posledních letech také mnoho kurzů naší společnosti (Hard Task), vč. kurzu US Police SWAT.

Roman Toška

Profesní životopis: Roman má za sebou 24 let služby u 601 skupiny Speciálních sil Armády České republiky. V rámci bojové skupiny vystřídal specializované pozice jako jsou technik skupiny (breacher, 18C), intruktor ženijní přípravy (C-IED instruktor) a pyrotechnik EOD. Zúčastnil se celkem 7 zahraničních misí v Bosně a Kosovu a Afghanistánu na pozicich 18C, EOD specialista, instruktor C-IED, „Guardien Angel“, příslušník ochranného týmu českého zastupitelského úřadu v Kábulu (KAMBA) na pozici řidič, střelec CAT a PPO. Absolvoval mnoho speciálních kurzů střelecké, taktické (CSAR), pyrotechnické, výsadkové (Free Fall) přípravy. Prodělal společné výcviky se zahraničními speciálními jednotkami US Special Forces a US NAVY SEAL, SAS, JWK a Jagdkommando. Podílel se na speciální ženijní a pyrotechnické přípravě vojenských jednotek AČR i zahraničních armád a speciálních útvarů AFG policie v součinnosti s koaličními partnery (US SOF, DEA).

Tomáš Frolík

Profesní životopis: Tomáš se profesně pohybuje v ozbrojených složkách od roku 1995, kdy nastoupil po absolvování základní vojenské služby k Policii České republiky. Do roku 2000 pracoval jako hlídkový policista na obvodním oddělení PČR. Poté , co uspěl ve výběrovém řízení, nastoupil na pozici bojovníka zásahové jednotky Policie hl. m. Prahy. Tam zasahoval proti nebezpečným pachatelům, dealerům drog a lupičům úctyhodných 17 let. Od roku 2008 byl  vyjednavačem a od roku 2010 na pozici instruktora střelecké, taktické a služební přípravy Zásahové jednotky Krajského ředitelství hl. m. Prahy Policie České republiky. Za déle než 23 letou kariéru Tomáš čerpal vědomosti a dovednosti od těch nejlepších ve svém oboru, kdy například po boku amerických policistů absolvoval US Police SWAT Week ve státě Missouri ve Spojených státech Amerických, instruktorský kurz FX Simunition v Nizozemí, intenzivní CQB kurz firmy Spartan tactical pod vedením Jima Smitha, mnoho zdravotnických kurzů Armády České republiky zaměřených na taktickou medicínu, kurzy Akademie Aegis a nespočet našich, tedy kurzů Hard Task. Mezi jeho další specializace patří boj zblízka, sebeobrana a boj s chladnými zbraněmi.  Tyto dovednosti trénoval přes 15 let pod vedením Martina Hradeckého v Arnis and Balaraw Fighting Clubu, se zaměřením na neozbrojený boj, nůž a krátkou tyč/teleskopický obušek. Svůj střelecký um si prověřuje účastí na závodech IPSC, LOS a v minulosti i střeleckými soutěžemi v rámci Policie. Společně se Zdeňkem Charvátem a dalším kolegou ze zásahové jednotky získal třikrát po sobě zlatou medaili ve střelbě družstev na mistrovstí Policie České republiky ve střelbě.

Tomáš Pavelka

Profesní životopis: Tomáš započal svou kariéru v roce 1995 na pozici střelce – potápěče u jednotky hloubkového průzkumu Armády České republiky. V letech 1998 až 2003 působil jako operátor eskortně zásahové skupiny Vězeňské služby České republiky a od roku 2004 do 2008 se živil krátkodobými zakázkami ochrany osob a majetku. Od roku 2008 Tomáš působí na pozici ochránce monackého konzula v zahraničí. V letech 2011 a 2012 Tomáš ochraňoval celebrity, jako jsou například Lawrence H. Summers, Sugar Ray Leonard, Mike Tyson anebo klienty firmy Gazprom na summitu ve Vídni. Tomáš čerpal své znalosti na desítkách střeleckých a taktických kurzech u společností Hard Task, Akademie Aegis a RDA. Prošel si zdravotnickými kurzy, jako jsou Emergency First Responder, National Rescue Training medical course, CPR & AED Course. Se svým soutěžním týmem získal druhé místo na soutěži 8th Interational Bodyguarding Skills Championship.

Václav Ročeň

Profesní životopis: Po vystudování právnické fakulty University Karlovy nastoupil Václav v roce 1983 do služeb policie, tehdy jako vyšetřovatel skupiny kriminální policie a vyšetřování. V roce 1990 prošel náročným výběrem k Útvaru rychlého nasazení, kde následujících 15 let sloužil. Zprvu jako člen zásahového týmu, později se vypracoval na zástupce velitele zásahové skupiny, velitele oddělení speciálních činností a jeho kariéru ukončil co by instruktor střelecké, taktické a speciální přípravy. Během své profesní kariéry prošel širokým spektrem zahraničních a domácích cvičení a kurzů, na kterých se potkal s členy jednotek, jako Delta Force, SAS, SO19, RAID, GIGN, GSG9, Cobra, BBE, NOCS nebo GIS. Získal mnohé certifikace pro výcvik, jako například práci ve výškách a jump master. Podílel se na zásazích proti nebezpečným ozbrojeným pachatelům.  Vyzkoušel si také různé pozice ochranného týmu České ambasády v Baghdádu, Iráku. Po skončení služby u Útvaru rychlého nasazení v roce 2006 se začal věnovat zprvu bezpečnostním službám, následně pak výcviku a poradenství pro různé vládní organizace a ozbrojené složky v zemích, jako jsou Kurdistán, Libanon, Jordánsko, Libye, Irák, Egypt nebo UAE.

Zdeněk Charvát

Profesní životopis: Zdeněk Charvát se profesně pohybuje na poli ozbrojených složek a bezpečnosti více než 18 let, z čehož značnou část strávil jako instruktor střelecko-taktické přípravy Policie České republiky a dále pokračoval ve výuce střelby a taktiky pod hlavičkou vlastní společnosti Hard Task. Jako nejúspěšnější dobu své služební kariéry označuje chvíle strávené na oddělení výcviku Pohotovostní motorizované jednotky Policie České republiky Praha, kterou za pomocí svých kolegů a obrovské podpory tehdejšího velitele jednotky Mjr. Ing. Eduarda Šustera sám založil a měl tak možnost připravit kompletní systém výcviku a metodiky této jednotky. Jeho píle, pracovitost a cílevědomost ho dostala do říše snů, kdy od roku 2017 společně s dalšími kolegy, cvičí příslušníky speciálních sil a pomáhá vybudovat protiteroristickou jednotku armády Spojených arabských emirátů. Zdeněk se jako kontraktor po dlouhé čtyři roky účastnil ochranných misí v Iráku a Afghanistánu ve firmách, jako jsou Erinys nebo Sabre International na pozici team leadera, jeho zástupce a týmového medika. Dále se zúčastnil mnoha výcvikových misí kolem celého světa, jako například Itálie, Finsko, Španělsko, Bulharsko, Lotyšsko a Slovensko (na posledních čtyřech jako asistent instruktora Pavla Černého), nebo dokonce USA, kde participoval na oficiálním policejním cvičení SWAT Week. Na všech těchto misích získal velmi cenné praktické zkušenosti, které nyní může předávat svým studentům na našich kurzech. Během své kariéry napsal, spolupracoval nebo natočil několik metodických manuálů a filmů, jako například videokurzy Hard Task Tactical Pistol 1 & 2 a Dynamic Rifle 1 & 2, Tactical Shotgun, Basic Sniper, sérii DVD Střelecká Abeceda, policejní manuály Zákrok proti aktivnímu střelci, Manuál služebního užívání H&K MP5 a nebo Taktika služebních zákroků. Zdeněk se taktéž věnuje sportovní střelbě, ve které v letech 2009 až 2011 získal několik cenných umístění, jako například Mistr Policie České republiky ve střelbě roku 2010, v tomto roce získal i jeho tým další dvě zlaté medaile v disciplínách soutěž týmů a střelecký souboj týmů. V roce 2009 to byla zlatá medaile v kategorii řadový policista a opětovné vítězství v týmech, v roce 2011 svou závodní kariéru završil bronzovou medailí v jednotlivcích a zlatým hattrickem v soutěži týmů mistrovství Policie České republiky ve střelbě. Na mezinárodní úrovni pak získal bronzovou medaili ve střelbě na XVIII. Mezinárodním závodě police 2009. Zdeněk si taktéž zasoutěžil na poli rozšířené přednemocniční neodkladné péče, kdy se svým čtyřčlenným týmem zvítězil v prestižním závodě MEDCUP 2016. Za svou kariéru policisty získal celkem 5 medailí a ocenění, jako dvě záslužné medaile, v roce 2011 medaili krajského ředitele policie za záchranu lidského života, které vyústilo v ocenění Policista roku 2011 Krajského ředitelství Praha v kategorii “Čin roku” a v roce 2012 získal Zdeněk nejvyšší možné ocenění policisty z rukou ministra vnitra a policejního prezidenta, a to “Policista roku Policie České republiky za záchranu lidského života”.