Obchodní podmínky

Prohlášení o nakládání s osobními údaji

Tyto zásady se vztahují na dodržování práva na soukromí z hlediska ochrany osobních údajů a to v souvislosti s těmito webovými stránkami.

Osobní údaje jsou zpracovávány způsobem zaručujícím soulad se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Při zpracovávání osobních údajů dbáme na dodržování norem zabezpečení a důvěrnosti.

Za obsah a uplatňování ochrany soukromí na dalších webových stránkách, na které na našich stránkách odkazujeme, odpovědnost nepřebíráme. Žádné odkazy na našich stránkách nejsou skryté. Z důvodů statistického hodnocení návštěvnosti našich webových stránek jsou nástroji třetích stran sledovány a uchovávány údaje pro statistické vyhodnocování návštěvnosti. Jedná se o nástroj Google Analytics a nástroj AWstats.

Dále upozorňujeme, že z důvodu usnadnění procházení a orientace v těchto stránkách využívají stránky technologii cookies. Cookies jsou data, která se ukládají přímo v technickém zařízení, ze kterého jsou tyto stránky prohlíženy.

Osobní údaje dále zaznamenává poskytovatel internetové konektivity a poskytovatel hostingových služeb tohoto serveru. Tyto údaje zaznamenává na svou vlastní zodpovědnost, je vázán předpisy o důvěrnosti. Údaje o návštěvnících tohoto serveru smí zpřístupnit pouze a jenom v případě, že mu to ukládá zákon a pouze v rozsahu, který zákon ukládá.

Ke zpracování a archivaci osobních údajů dále dochází z důvodu vystavování certifikátů a autorizačních dopisů, které získáte po absolvování kurzu. Přihlášením na naše webové stránky souhlasíte se zpracováním osobních údajů tak, jak je charakterizováno výše.

V případě změn zásad ochrany osobních údajů budou změny uvedeny na této stránce.

 

Comments are closed.