NOVÉ TERMÍNY STŘELECKÝCH KURZŮ NA OLEŠKU

Vypsáno několik nových termínů střeleckých kurzů Dynamic Rifle, Dynamic Pistol, MV101 a MV102, VCQB a dalších na červen a červenec 2023! Pozor! Strašně rychle se termíny plní! Neváhejte proto s registracemi.